İngilizce Dil Edinimi

11-10-17 Avcılar İngiliz Kültür 0 comment

İngilizce öğrenimi, özellikle erken çocukluk döneminde çevresel etkilerden gelen verilerin sınanıp uygulanmasından doğan alışkanlıklar üzerinden ortaya çıkmaktadır. Kısacası içinde yaşanılan ortamın bireyde bıraktığı etkiler ana dillerini edinmelerini sağlar; ana dil edinimi erken yetişkinlik dönemine dek devamlılık gösterir. Bu durumda yeni bir dil öğrenmek amacıyla yola çıkan öğrencilerimizin yaşlarından ziyade çevresel etkenleri de göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. İkinci bir dilin edinilmesinin amaç güdülmesi, bireyin ana dilinin oluşmasını sağlayan çevresel etkenlerden ve izlenimlerden kurtulması, alışkanlıklarını yeni edindiği ikinci ana dil ve onun kültürel etkilerinden edinmesi anlamına gelmektedir.

Türkiye’de ingilizce dil eğitimleri bu bilgiler göz önünde bulundurularak başlatılmıştır. İkinci dil ile olan etkileşimin kısıtlı olması nedeniyle yabancı dil okulları öğrencilere ve öğrenci adaylarına dilin çok yönlü doğasını sunmaktadır. İkinci yabancı dil sadece bir dil bilgisi değildir. Öğrencinin öğrendiği dil ile yakından ilgili olması gerekir. İngilizce Kursu’muzun sunduğu Avcılar İngiliz Kültür Eğitim Destek Programları ve Genel İngilizce ders programları, öğrencinin İngilizceyi 5 ayrı koldan yürütmesini ve buna ek olarak kendi ana dili ile İngilizce arasındaki farklılıkları öğrenip dikkate alarak kendilerini İngilizce’de geliştirmelerini, dili ilk günden kullanarak öğrenmelerini sağlar. İngilizce yazı yazma ve konuşma etkinlikleri arasında sıkı bir bağ vardır. Dili yazarak çalışan öğrencilerin konuşma sırasında düşünme süreleri olabildiğince kısalır. Öğrencinin kendisini konuşmaya mecbur hissetmeyi beklemesi ya da dil bilgisini konuşmaya hazır olana kadar çalışmak beklentileri arttırdığı gibi, dil öğrencisinin başarısız olmasına da yol açacaktır.

Dilde aktif olmak, dil bilgisi çalışmak ya da kelime ezberi yapmak değildir. Dil bilgisi ve kelimelerin kullanılarak ingilizce öğrenmesi gerekmektedir. Başarılı bir İngilizce edinimi için noktası virgülüne cümle çevirilerinden kaçınılması ve İngilizce’nin kültürel etkilerine de açık olunması gerekmektedir. Her dakikasında içinde bulunularak İngilizce’nin sosyal etkilerine açık olunabilecek bir çevre Türkiye’de bulunmadığından, öğrenci Dil Okulları yardımıyla bu çevreyi kendisi yaratmalı ve dilin etkilerini beklemekten ziyade öğrenme odaklı olarak çevresinden talep etmelidir.