Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

1. Taraflar Bu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ("Politika"), Avcılar İngiliz Kültür Yabancı Dil Kursu Limited Şirketi ("Şirket") ile Şirket'in web sitesini ziyaret eden kullanıcılar ("Kullanıcı") arasında akdedilmiştir.

2. Amaç Bu Politikanın amacı, Şirket tarafından işletilen web sitesi üzerinden elde edilen veya kullanıcılardan alınan kişisel verilerin korunmasını sağlamak ve bu verilerin işlenme şeklini açıklamaktır.

3. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi Şirket, Kullanıcı'dan ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası gibi kişisel verileri toplayabilir. Ayrıca, kullanıcıların web sitesine erişim bilgileri, IP adresleri, tarayıcı türü ve versiyonu gibi teknik veriler de kaydedilmektedir. Kişisel veriler, Kullanıcı'nın açık rızası alınarak veya ilgili mevzuatta öngörülen diğer hukuki sebeplere dayanarak işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Kullanım Amaçları Toplanan kişisel veriler, Kullanıcı'ya yönelik hizmetleri yürütmek, Kullanıcı ile iletişim kurmak, hizmet kalitesini artırmak, kullanıcı deneyimini iyileştirmek, hukuki yükümlülükleri yerine getirmek ve mevzuat tarafından zorunlu kılınan bilgileri raporlamak amacıyla kullanılabilir.

5. Kişisel Verilerin Aktarılması Kişisel veriler, KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak, hizmet sağlayıcılar ve yetkili kamu kurumları ile sınırlı durumlarda paylaşılabilir. Şirket, bu verilerin korunması için gerekli güvenlik önlemlerini alır ve üçüncü partilerle yapılan sözleşmelerde bu verilerin korunmasını garanti altına alır.

6. Veri Güvenliği Şirket, toplanan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla teknik ve idari güvenlik önlemleri almaktadır. Bu önlemler arasında veri şifreleme, erişim kontrolü ve güvenli sunucu altyapıları bulunmaktadır.

7. Kullanıcı Hakları Kullanıcılar, kişisel verileri üzerindeki haklarını kullanmak amacıyla Şirket ile iletişime geçebilir. Bu haklar; kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışına aktarıldıysa bilgi alma, yanlış veya eksik işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenen verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, aktarıldığı üçüncü kişilere bu işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemlerle analiz edilmesi sonucu aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve veri işlenmesi nedeniyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarını içerir.

8. Politika Değişiklikleri Şirket, bu Politikayı zaman zaman güncelleyebilir. Güncellemeler, web sitesinde yayınlandığı tarih itibarıyla geçerli olacak ve kullanıcılar bu tarihten itibaren güncel politikayı kabul etmiş sayılacaktır.

9. İletişim Politika ile ilgili sorular, yorumlar ve hak talepleri için Şirket ile [E-posta Adresi] üzerinden veya Şirketin iletişim sayfasından iletişime geçilebilir.

Avcılar İngiliz Kültür
Alanında uzman eğitmenler ile Avrupa Dil Pasaportu’na sahip olabileceğiniz Avcılar İngilizce Kursu deyince ilk akla gelen dil eğitim merkezi
© 2023 Avcılar İngiliz Kültür . All rights reserved.

Sizi Arayalım

Kampanyalar ve eğitimler hakkında bilgi için lütfen formu doldurunuz.