Seviyelere Göre Konu Başlıkları
İngilizce Seviye Tablosu

Avcılar İngiliz Kültür Yabancı Dil Kursu olarak eğitimlerimizi “CEFR” çerçevesinde vermekteyiz. Öğretimini yaptığımız seviyeler ile ilgili konu başlıklarına aşağıda görebilirsiniz.

A1

 • Özne zamirleri
 • “Olmak” fiili
 • İyelik durumları ve sahiplik sıfatları
 • Sahip olmak fiili
 • Çoğul isimler, “Vardır” cümleleri ve yer edatları
 • Geniş zaman
 • Geniş zaman soru edatları ve kısa cevaplar
 • 5N 1K soruları
 • Hoşlanmak fiilinin isim ve fiil ile kullanımı
 • Şimdiki zaman
 • Dış görünüş sıfatları
 • Kişilik sıfatları
 • Sıklık zarfları
 • Düzensiz çoğul isimler
 • “-ebilmek” fiili ile beceri ve izin cümleleri
 • “yapmalı”, “yapmamalı”
 • Tavsiye cümleleri
 • “İster misiniz?” soruları
 • Üstünlük dereceleri
 • Sıfat sıralaması
 • Karşılaştırma cümleleri
 • Sayılabilen ve sayılamayan isimler
 • Basit geçmiş zaman
 • Basit geçmiş zamanda olumsuz ve soru cümlesi
 • Yakın geçmiş zaman
 • 1. Koşul cümleleri
 • Planlanmış gelecek zaman
 • Şimdiki zaman

A2

 • Geniş zaman ve şimdiki zaman ifadeleri.
 • İşaret zamirleri, durum fiilleri
 • Mastar fiiller ve miktar belirleyiciler
 • Miktar belirleyiciler: az, çok, biraz vs.
 • Yapabilirim – yapamam cümleleri
 • Tavsiye ve zorunluluk cümleleri
 • Geçmiş zamandaki alışkanlıklar
 • Özne – nesne soruları
 • Bağlaçlar
 • Geçmiş zamanda süreklilik (yapıyordum)
 • Basit geçmiş zaman
 • Sıfatların karşılaştırılması
 • Sıfat ve zarf kullanımı
 • Zorunluluklar
 • Karşılaştırma sıfatları
 • Zarflar
 • Yakın geçmiş zaman
 • Yakın geçmiş zaman soru sorma ve cevaplama
 • Geniş ve geçmiş zamanda edilgen cümleler
 • Mastarlar ve isim fiiller
 • 1. Koşul cümleleri
 • Bağ zamirleri
 • 1. Koşul cümleleri
 • Dolaylı anlatım
 • Emir ve rica cümleleri
 • Basit gelecek zaman cümleleri
 • Planlanmış gelecek zaman cümleleri

B1

 • Geniş zaman ve sıklık zarfları
 • Şimdiki zaman
 • Soru cümleleri
 • “İster misin?” soruları
 • Sıfat cümleleri
 • Basit geçmiş zaman
 • Zaman bağlaçları
 • Geçmiş zamanda süreklilik
 • Derecelendirme zarfları
 • Planlanmamış gelecek zaman
 • Planlanmış gelecek zaman
 • Yakın geçmiş zaman
 • Devam eden yakın geçmiş zaman
 • Bir eylemi yapabilme yetisi ve zorunluluk cümleleri
 • Tavsiye cümleleri
 • Soru eklentileri
 • Ettirgen cümleler
 • 1. ve 2. Koşul cümleleri
 • Dolaylı anlatım cümleleri
 • Edilgen cümleler
 • Gelecek zamanda sürerlilik
 • Karşılaştırma ve üstünlük cümleleri

B2

 • Yardımcı fiiller ve birleşik sıfatlar
 • Tahmin kipleri
 • Geçmişteki alışkanlıklar
 • Miş’li geçmiş zaman
 • Yakın miş’li geçmiş zaman
 • Zarflar, mastarlar ve isim fiiller
 • Söylem belirteçleri
 • Eylem öbekleri
 • Tercih cümleleri
 • Metafor, atasözü ve mecaz kullanımı
 • “Keşke” cümleleri
 • Dolaylı soru sorma
 • Sıfatlar
 • Edilgen cümleler
 • İsim ve sıfat ekleri
 • Ettirgen cümleler
 • Ön ekler
 • Tanımlayıcı sıfat cümleleri
 • Ortaçlar
 • Eş anlamlı kelimeler
 • Uzlaştırma cümleleri
 • Pekiştirici sıfatlar
 • Zarf niteliğindeki zaman ifadeleri
 • Neden-sonuç bağlaçları
 • Kelime ve kelime öbeklerini bağlama
 • Geçmiş zaman kipleri
 • Geçmişte gelecek zaman
 • Deyimler
 • Dolaylı anlatımda zarf ve zamir değişimleri
 • Devrik cümle

C1

 • Geniş ve yakın geçmiş zaman
 • Geçmiş ve şimdiki zamanda devamlılık
 • Geçmiş zamandaki alışkanlıklar
 • Sıfat cümleleri
 • Kısaltılmış ilgi cümleleri
 • Geniş ve yakın geçmiş zamanda ortaçlar
 • Devrik cümleler
 • Zarflar
 • Dönüşlülük zamirleri
 • Gelecekle ilgili ifadeler
 • Gelecek zamanlar
 • Yan cümle ve kipler ile gelecek zaman
 • Geçmişte gelecek zaman
 • Ayrık cümleler
 • Resmi ve gayriresmi karşılaştırma
 • Vurgu ekleme
 • Mastarlar ve fiilimsiler
 • Şimdiki zamanın farklı anlamlarda kullanılması
 • İsim cümlelerinde dilek-koşul cümleleri
 • Geçmiş zamanın geniş veya gelecek zaman için kullanımı
 • Gerçek olmayan geçmiş zaman ve dilek cümleleri
 • Yardımcı fiillerin geçmişi
 • Bağlaç ve birleştirme kelimeleri
 • Özne-yüklem uyumluluğu
 • Yeniden anlamlandırma
 • Kelime öbekleri ve eş anlamlı kelimelerle yeniden anlamlandırma

İngiliz Kültür

İngiliz Kültür

Sizi Arayalım

Felemenkçe Eğitimi ve Hollanda Aile Birleşimi

Hollanda aile birleşimi için sizlerden iyi düzeyde Felemenkçe bilgisi istenmektedir. Ancak bir dil öğrenmek emek ve çaba gerektirir. Bunun dışında A1 Flemenkçe öğrenebilmek için herhangi bir Felemenkçe kursu arayışınız da olabilir. Hollandacayı en doğru ve hızlı bir şekilde öğrenebilmeniz için iyi bir kurs merkezinde eğitim almanız oldukça önemlidir. Eşsiz dil fırsatlarına İngiliz Kültür Avcılar kurs merkezi ile ulaşabilirsiniz.